Nowa firma - ekwiwalent

Ekwiwalent

nowa-firma.com.pl


Kiedy pracownik nie skorzystał z całego urlopu, a umowa kończy się to trzeba wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Według Kodeksu Pracy, kiedy nie zostanie wykorzystany przysługujący urlop w całości albo w części z powodu rozwiązania lub wygaszenia umowy wtedy pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny.

Jeżeli pracodawca umówi się z pracownikiem, że urlop zostanie wykorzystany w czasie kolejnej umowy o pracę, która będzie zawarta od razu to nie będzie musiał mu płacić wtedy ekwiwalentu.

Ekwiwalent nie jest wypłacany również w przypadku skierowania pracownika do pracy za granicą, powołania go do służby wojskowej ewentualnie do odbycia przeszkolenia wojskowego, który trwa dłużej niż 3 miesiące.

Pracodawca może ustrzec się naliczania oraz wypłaty ekwiwalentu, jeżeli wyśle pracownika na urlop jeszcze kiedy trwa okresu wypowiedzenia. Taki urlop nie wymaga zgody pracownika.

Trzeba pamiętać, że pracownik prawo do ekwiwalentu zdobywa w dniu ustania stosunku pracy . Wypłacenie ekwiwalentu pracodawca musi wykonać w ostatnim dniu zatrudnienia.

Sposób w jaki nalicza się ekwiwalent:

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustalany jest dzięki zasadom jakie obowiązują przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Zasady te znajdują się w rozporządzeniu z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).